Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΧΥΤΑ

Χώρος κατασκευασμένος και οργανωμένος με βάση τις διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές προδιαγραφές για την ασφαλή, τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δημόσια υγεία, και στο πνεύμα της αειφορίας, διάθεση των απορριμμάτων.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2010