Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αναστολή προγραμμάτων κατάρτισης

5/3/2020

Αναστέλλονται τα προγράμματα κατάρτισης στις 05-03-2020 και 06-03-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου. Στο πλαίσιο των δράσεων «Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», στο πλαίσιο της με αριθμό 3/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και «Προώθηση στην απασχόληση Ανέργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» στο πλαίσιο της με αριθμό 2/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παρακαλούνται οι πάροχοι κατάρτισης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/3/2020