Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ, ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

28/4/2021

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωση των Μονάδων της, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων που προέρχονται από:

  1. Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ του ν. 4314/2014,
  2. Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ,
  3. Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι είχαν υπηρετήσει σε Ειδική Υπηρεσία του ν. 4314/2014 και αποχώρησαν λόγω λήξης ή άρσης της απόσπασης ή μετακίνησής τους ή λόγω μετάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3614/2007 (Α ́ 267) όπως ισχύει και στο άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265), για την πλήρωση, είκοσι (20) θέσεων κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ και μίας θέσης (1) ΔΕ όλων των ειδικοτήτων.

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/4/2021