Κατάλογος Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

 

 

             

 

 

Α/Α

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

1

 

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «I.D.S. ΕΠΕ»

 

B.2. «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

B.3. .: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

2

 

«ΣΙΜΗΡΗΣ Α. ΠΑΝΤΕΛΗΣ»

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

«INTRAWAY ΕΠΕ»

 

A.3.: «Έντυπα, βιβλία κ.λπ.»

 

B.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

B.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

B.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

B.5.: «Αξιολόγηση»

 

B.6.: «Έλεγχοι» 

 

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

 

Γ.3.: «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας»

 

     Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Η  ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

 

4

 

«SEVEN SIGMA P.C

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

 

 

5

 

 

 

«INTERFORM A.E. – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

 

 

 

 

 

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

 

 

 

 

6

 

«ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΧΑΡ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε.»

 

 

 

 

 

Α.3.: «Έντυπα, βιβλία κ.λπ.»

 

 

B.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

 

7

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟΨΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΣΠΕ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ»

 

 

Γ.3.: «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας»

 

 

 

 

8

 

 

 

 

«PLANET A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

 

B.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

B.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

B.5.: «Αξιολόγηση»

B.6.: «Έλεγχοι» 

Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

 

 

9

 

 

 

 

«REMACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

 

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

Β.6.: «Έλεγχοι» 

 

 

10

 

«ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΚΕ»

 

 

Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

 

11

 

 

«ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.6.: «Έλεγχοι»

 

 

12

 

 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΜΑΛΑΤΣΟΥ»

 

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.1.: «Σύμβουλοι»

 

 

 

 

13

 

 

«K&O ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.5.: «Αξιολόγηση»

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

«HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ Ε.Π.Ε.»  

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

Β.5.: «Αξιολόγηση»

Γ.6.: «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού …»

 

 

 

15

 

 

«ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

 

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

 

 

16

 

«ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

 

 

 

17

 

 

 

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «DBC»

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

Β.6.: «Έλεγχοι» 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

«CITLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ OUTSOURCING» με τον διακριτικό τίτλο «CITLOS Α.Ε.»

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

 

 

 

19

 

 

«PLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «PLAS HUMAN RESOURCES & INFORMATION SERVICES»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

 

Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

20

 

«COLLECTIVES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

 

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

 

 

21

 

«ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

 

 

 

22

 

 

«ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΜ Α.Ε.»

 

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

 

23

 

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

«ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» με τον διακριτικό τίτλο « PROOPSIS CONSULTING AE»

 

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

 

 

25

 

 

«ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι.Κ.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «SYGLISLIS-STRATEGY AND RESEARCH CONSULTANS IKE»  

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

 

26

 

 

«ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΙΝΗ»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

 

 

 

 

 

27

 

 

 

«ΑΠΟΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.»

 

B.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

 

 

 

28

 

 

 

«REDECON Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Γ.5.:  «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

«BEE GROUP  Α.Ε. ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο  «BEE GROUP  Α.Ε.»

 

Α.2.: « Η/Υ Περιφερειακά και λοιπός εξοπλισμός»

Α.3.: «Έντυπα, βιβλία κ.λπ.»

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

 

 

30

 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

 

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

 

 

31

 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΑΓΑΘΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

Β.3.1.: «Σύμβουλοι»

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

 

32

 

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ Α.Ε.»

 

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.6.: «Έλεγχοι» 

 

 

33

 

«GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

 

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

Β.6.: «Έλεγχοι» 

 

 

 

34

 

 

«NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

 

 

 

35

 

 

«ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.»

 

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

Β.3.1.: «Σύμβουλοι»

 

 

 

36

 

 

«ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΟ GROUP Α.Ε.»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

 

 

 

37

 

 

 

«DATA RESEARCH AND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «DATA RC»

 

Β.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

Β.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

Β.5.: «Αξιολόγηση»

Β.6.: «Έλεγχοι» 

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

 

 

38

 

«ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»

 

Β.1.: «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

 

 

 

39

 

 

 

«Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «CONGRESS LINE»

 

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

Γ.1.: «Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – συσκέψεων»

 

Γ.6.: «Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού …»

 

 

40

 

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ Κοιν.Σ.Επ.»

 

Γ.3.: «Γενικά Έξοδα Λειτουργίας»

 

 

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 

«KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

B.1.:  «Αγορά λογισμικού, Εγκατάσταση, Υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού»

 

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

B.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

B.5.: «Αξιολόγηση»

 

B.6.: «Έλεγχοι» 

 

Γ.5.: «Εκπαίδευση του Προσωπικού και Συμμετοχή σε Ημερίδες Συνέδρια ή Fora»

 

 

42

 

ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ.Τ. (RISE (Research & Innovation Strategy Experts)

 

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

 

B.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

 

43

 

 

 «ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

 

Β.3.1.: «Σύμβουλοι»

 

44

 

 

CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ CONSULTING MANAGEMENT ΕΠΕ

Δ.Τ. (CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ)

 

 

 B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

B.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

Β.4.: «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση (Πληροφόρηση και Επικοινωνία)»

 

 

 

45

 

 

ΕΥΡΩΤΕΚ ΑΝΑΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Δ.Τ. (ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε.)

 

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

 

B.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

 

 

46

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (δ.τ. ΙΝΝΟ-ΛΑΝΤ ΕΠΕ)

 

B.2.: «Εκπόνηση Μελετών -Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών»

 

B.3.: «Υπηρεσίες Συμβούλων»

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/01/2021