Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 10 από 10 από 1 σελίδες

Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ προγραμμάτων ΣΕΚ

27/10/2020

Τα απαιτούμενα από τους υποψήφιους αναδόχους δικαιολογητικά και γενικά αναλυτικές πληροφορίες για τα τεκμήρια κάλυψης των επιμέρους προδιαγραφών που προβλέπονται από την αρ. 79732 εγκύκλιο της 27/7/2020 με τίτλο "Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο πράξεων επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας στον αγροδιατροφικό κλάδο

12/10/2020

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Συμπραττόντων Φορέων: Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ Θεσμικοί ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Δεξιοτήτων Ανέργων Γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητα τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας»

24/9/2020

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Συμπραττόντων Φορέων: Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ Θεσμικοί ...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο των Υποδομών και των Μεταφορών»

14/9/2020

O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ  Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών  ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στο αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ για ανέργους έως 29 ετών σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού»

14/9/2020

O Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων ...

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ενέργεια Δ- Επιδότηση θέσεων εργασίας του Έργου με κωδικό «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) Περιόδου 2014-2020

8/7/2020

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έχοντας υπόψη την με αριθμ. 35134ν/16-6-2020 (ΦΕΚ 2639/Β/30-6-2020) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καλεί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ...

Κατάλογος συμβάσεων της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2019

4/6/2020

Κατάλογος συμβάσεων της Τεχνικής Βοήθειας έτους 2019

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤ ΤΗΣ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ»

28/5/2020

Στην κατηγορία "Διαγωνισμοί" αναρτήθηκε διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤ ΤΗΣ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ».

Αναστολή προγραμμάτων κατάρτισης

5/3/2020

Αναστέλλονται τα προγράμματα κατάρτισης στις 05-03-2020 και 06-03-2020 στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου.

Ημερίδα CLUSTER-ΚοινΣΕπ-ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

27/2/2020

Παρουσίαση Οικοσυστήματος ΚΑλΟ.

Αποτελέσματα 1 - 10 από 10 από 1 σελίδες