Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤ ΤΗΣ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ»

28/5/2020

Στην κατηγορία "Διαγωνισμοί" αναρτήθηκε διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤ ΤΗΣ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ».

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/5/2020