Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών για τη συγγραφή - ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών στον τομέα της Αγροδιατροφής

10/5/2022

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα άνω των 30 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο» (κωδικός ΟΠΣ 5063517), με δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Οικονομία (ΑπΚΟ) και συμπράττοντα φορέα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), αναρτήθηκε σχετική Πρόσκληση αναζήτησης επιστημονικών συνεργατών, η οποία είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Δείτε περισσότερα στη διεύθυνση https://imegsevee.gr/προσκλήσεις-διαγωνισμοί/anazitisi-syngrafeon-ekpaideftikon-ylikon-ops-5063517/

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2022