Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τροποποίηση της ημ/νίας υποβολής προτάσεων για την πρόσκληση "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας"

10/6/2022

Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας", από 10/6/2022 σε 17/6/2022.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/6/2022